536-458-327 - Nasza Infolinia czynna jest do godziny 18.00

Miniony rok był dla firmy AUTO-MACHA udany. Przedsiębiorstwo zanotowało wzrost sprzedaży akumulatorów, środków smarnych, chemii warsztatowej czy też części karoseryjnych i szyb samochodowych o 25 procent w stosunku do roku 2018, a jego partnerzy byli aktywni zarówno na rynkach lokalnych, jak i zagranicznych. Siedziba spółki została powiększona o blisko 30 procent w porównaniu z rokiem 2017. Obecnie magazyn zajmuje powierzchnię 70 m2. metrów kwadratowych.
– Bez wątpienia był to jeden z najlepszych okresów dla nas i naszych partnerów. Wdrożyliśmy zaplanowane działania i poczyniliśmy śmiałe plany na przyszłość. Beneficjentem podjętych inicjatyw jest nie tylko AUTO-MACHA, ale przede wszystkim partnerzy firmy, którzy napędzają nas do ciągłego rozwoju
„Dla mnie, jako filianta regionu łódzkiego , najważniejszym biznesowym dokonaniem AUTO-MACHA w całej naszej historii był udany debiut sprzedaży na kraje zagraniczne”. – Dzięki temu firma zyskała z jednej strony rozpoznawalność, a drugiej niejako potwierdzenie wysokiej biznesowej jakości, co nie pozostało bez wpływu na nasze relacje, zarówno z partnerami, jak i klientami. Dodając do tego otrzymany niedawno tytuł DYSTRUBUTORA CZESCI SAMOCHODOWYCH okazuje się, że wejście na rynek było milowym krokiem, jeśli chodzi o przyszły rozwój naszej firmy. Zwłaszcza w kontekście międzynarodowej ekspansji”.

Dostosowaliśmy ofertę osobowa do oczekiwań rynku, co znacząco przełożyło się na wzrost obrotów.
Korzystając z okazji zbliżających się Nowego Roku chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby te nadchodzące dwanaście miesięcy były dla Państwa czasem wykorzystania wszystkich szans, jakie przynosi nam codziennie życie i abyśmy za rok, gdy znów będziemy dokonywać bilansu upływającego czasu, mogli stwierdzić, że czas ten nie był stracony.”

DZIĘKUJE BARDZO ZA WSPÓŁPRACE
BARTŁOMIEJ KUKULSKI
FILIANT REGIONU ŁÓDZKIEGO.

preloader