536-458-327 - Nasza Infolinia czynna jest do godziny 17.00

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
1. Bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie napiśmie,w terminie 14dni(podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny dz.u. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy.
Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres usługodawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt wraz
Z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: >>> FORMULARZ REKLAMACJI <<<    >>>FORMULARZ ZWROTU<<<
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zachowanie nienaruszonej etykiety (plomby) z logo sklepu na reklamowanym produkcie. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
AUTO-MACHA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub innych niż przewidziane przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów, montażu niezgodnego z zaleceniami oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu części przylegających lub współpracujących z danym produktem.

preloader